اسماعیل عباسی

(متولد 16 مهر 1326، تبریز)

عکاس، مترجم و نویسنده، مدرس دانشگاه، داور عکس

بازنشسته: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان کارشناس امور فرهنگی (1384)

عضویت:

عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات (تاکنون)

عضو کارگروه واژه گزینی عکاسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (از 1393)

عضو هیئت امنای موزه عکسخانه شهر (از 1385)

عضو هیئت موسس و مدیر مسئول انجمن عکاسی ایرانشهر (تاکنون)

عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره (تا 1389) و عضو دائم انجمن عکاسان ایران

عضو افتخاری انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران (از 1394)

پیشینه تحصیلی:

دانش آموختة رشتة مترجمی زبان انگلیسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1348)

دانش آموختة رشتة حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران (1355)

دانش آموختة دوره‌های آموزشی:

لوور کمبریج  (1974 =1353)

دورة نشر (یونسکو، ژاپن، 1977 = 1356)

دورة ویرایش و انتشارات (دانش نو، تهران، 1357)

دورة نشر کتاب (هند، 1979 = 1358)

پیشینه کاری:

ویراستار و گرافیست انتشارات بابک (1350 – 1353)

مترجم و ویراستار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1353 – 1355)

مسئول صفحه‌آرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1355 – 1357)

سرویراستار شرکت چاپ و نشر دانش نو (وابسته به شرکت تایم لایف، 1357 - 1359)

عکاس و گزارشگر فصلنامة Newsletter خبرنامة یونسکو، ژاپن (1355 – 1358)

گرافیست، عکاس و خبرنگار ویژه ماهنامه دانشمند (1363-1369)

عکاس و خبرنگار فصلنامة کاوش (1370)

سردبیر فصلنامه کاوش (1363 – 1370)

عضو هیئت تحریریه (1371) و

سردبیر ماهنامه عکس (1372- 1376)

مدیر مسئول و عضو شورای سردبیری فصلنامه عکسنامه (1377 - 1379)

سردبیر ماهنامة دوربین عکاسی (1381-1387)

تدریس:

عضو شورای گروه عکاسی و شورای پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی(1376)

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (1370 – 1380)

مدرس دانشگاه شاهد ( 1379 - 1381)

مدرس دانشگاه هنر (1386)

مدرس دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها (1376 تاکنون)

مدرس دانشکده خبر ( 1387 - 1389)

مدرس مرکز آموزش همشهری

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ارتباطات (1392-  )

*

داور ده‌ها جشنواره و مسابقه‌ عکس،

بنیانگذار و دبیر «جشنوارة عکس کودک» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دوره‌های اول تا چهارم (1381 - 1384) و هفتم (1391)

عضو شورای سیاستگذاری و داور نهمین دوسالانة عکس ایران (موزة هنرهای معاصر تهران، 1383)

عضو شورای سیاستگذاری دهمین دوسالانة عکس ایران (موزة هنرهای معاصر تهران، 1385)

عضو شورای سیاستگذاری و دبیر یازدهمین دوسالانة عکس ایران (موزة هنرهای معاصر تهران، 1387)

عضو شورای سیاستگذاری و دبیر دوازدهمین دوسالانة عکس ایران (موزة هنرهای معاصر تهران1390)

عضو شورای سیاستگذاری و دبیر سیزدهمین دوسالانة عکس ایران (موزة هنرهای معاصر تهران1393)

کتاب‌ها:

الف: تألیف

دائره المعارف عکاسی (آماده چاپ)

فرهنگ عکاسی ، انتشارات سروش، 1366

مجموعه عکس چیست؟ پرگار (1396)

عکاسی مقدماتی. پرگار (1396)

گنجینه موزة عکسخانه شهر (با همکاری)

آبی که می‌نوشیم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1375

بیست سال تئاتر کودک، (با همکاری) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1381

ب: ترجمه

ازم یه عکس بگیر: آموزش عکاسی به کودکان (آماده انتشار)

ترکیب بندی در عکاسی (باهمکاری)، پرگار، 1393

چگونه عکس ببینیم، جلد 1: حیوانات، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1380

چگونه عکس ببینیم، جلد 2: مردم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1381

چگونه عکس بگیریم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1385.

دائره‌المعارف هاچینسون، (همکاری)

زبان عکس، (باهمکاری)، انتشارات حرفه: هنرمند 1389

زندگینامة پیشرس، یوگنی یوتوشنکو، انتشارات بابک، 1351

شطرنج بازی کنیم (جلد 2)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1386

شعر چگونه ساخته می شود؟ (با همکاری)، انتشارات بابک، 1353

فتوژورنالیسم، جلد 1 (ترجمه و تدوین)، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1387

فتوژورنالیسم، جلد 2 (ترجمه و تدوین)، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، (1389)

کار با دوربین عکاسی، جلد دو، بازتاب 1363

کار با دوربین عکاسی، بازتاب، جلد یک (1362)

کودکی در اردوگاه، (با همکاری) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1385

نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر (با همکاری)، نشر مرکز، 1377

پ: عکاسی برای کتاب

استخوان‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1386

بازی‌های کودکان آسیا، یونسکو، ژاپن، 1356

تقویم «چهره‌های کودکان»، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟

دکمه‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1382

سنگ و رنگ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟

نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟

عروسک‌های توپ تخم‌مرغی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ؟

کتاب‌هایی که منتشر نشده:

فرهنگ سیاسی خاورمیانه، (ترجمه و تدوین)، امیرکبیر، 1354

خودآموز عکاسی، (تالیف)، دانشگاه پیام نور، 1373

مبانی عکاسی (ترجمه با همکاری)، شرکت انتشارات فنی ایران، 1378

برنامه‌های تلویزیونی:

نویسنده و محقق ده برنامة تلویزیونی، شامل سریال‌های سرخپوستان امریکا (1358سیاهپوستان امریکا (1359)، کارگران شوره‌زار (1359)، جمعه خونین (1359)، جنگ آینه، تبعیض نژادی و...

مقاله‌ها:

(چاپ نخستین ترجمه، کیهان بچه‌ها، نوروز 1342)

ترجمه و تالیف صدها مقاله در زمینه عکاسی در نشریات آدینه، حرفه: هنرمند، دانشمند، دوربین عکاسی، رشد، عکاسی خلاق، عکس، فیلم، کاوش، نگاه نو، نگین، ویژه نامه های جشنواره های عکس...

عکاسی فیلم:

دو فیلم عروسکی انیمیشن، ساخته عبدالله علیمراد

یک فیلم عروسکی انیمیشن، ساخته فرخنده ترابی

عکاسی تئاتر:

بیش از ده نمایش برای کودکان، مرکز تئاتر کودک،

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،

جوایز:

(برای عکس)

پنجمین دوسالانة عکس ایران (موزه هنرهای معاصر تهران)، 1372

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، مسابقه کتاب از نگاه عکاسان، (نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران) ؟

(برای تالیف و ترجمه کتاب)

هفتمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، (1377)

جشنوارة کتاب (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

جشنوارة معلم (وزارت آموزش و پرورش) برای تالیف کتاب فرهنگ عکاسی، 1381

جشنوارة رشد (وزارت آموزش و پرورش)

شورای کتاب کودک برای ترجمه مجموعه کتاب‌های چگونه عکس ببینیم: حیوانات و مردم، 1383

(برای فعالیت در آموزش و گسترش عکاسی):

لوح سپاس از خانه عکاسان ایران، (دو دوره)

نمایشگاه عکس:

انفرادی:

گالری برگ تهران، 1380

جمعی:

1. پنجمین نمایشگاه سالانه عکس ایران، موزه هنرهای معاصر تهران، 1372

2. نمایشگاه عکس دانشجویان و اساتید دانشگاه، موزه هنرهای معاصر تهران

3. نمایشگاه عکس کانون عکاسان همراه، (محل فعلی گالری لاله)، تهران

4. نمایشگاه عکس، انجمن سینمای جوانان ایران، اراک

5. نمایشگاه عکس، انجمن سینمای جوانان ایران، شیراز

6. نمایشگاه عکس، انجمن سینمای جوانان ایران، تهران

7. نمایشگاه عکس «100 عکس، 100عکاس»، خانه عکاسان ایران (سه دوره)

8. نمایشگاه عکس کوچه مرغی، گالری شهرداری، تهران، 1379

9. نمایشگاه عکس، گالری آتشزاد، 1381

10. نمایشگاه عکس، از پشت سر، انجمن عکاسی ایرانشهر، گالری هفت ثمر، 1381

11. نمایشگاه عکس در ساعت پنج، انجمن عکاسی ایرانشهر ،خانه هنرمندان ایران، 1381

12. نمایشگاه عکس، انجمن عکاسی ایرانشهر، گالری لاله ، 1381

13. نمایشگاه عکس، انجمن عکاسی ایرانشهر (به نفع زلزله زدگان بم)، گالری لاله ، 1382

14. نمایشگاه عکس ،انجمن عکاسی ایرانشهر (به نفع زلزله زدگان بم)، خانه هنرمندان ایران،1382

15. نمایشگاه عکس،انجمن عکاسی ایرانشهر، خانه هنرمندان ایران، 1383

16. نمایشگاه عکس،انجمن عکاسی ایرانشهر، خانه فرهنگ تبریز،1383

17. نمایشگاه نگاه ایرانی، دانشگاه مینه سوتا، ایالات متحده امریکا، 1383

18. نمایشگاه عکس تهران 57، تهران 75، خانه عکاسان ایران، 1375