دوربین میانجی

همان طور که اطلاع دارید گروهی از دوربین ها بین اس ال آر و کامپکت قرار می گیرد که به آنها دوربین های bridge به معنای پل می گویند. در برخی از سایتها دیدم معادل شبه اس ال آر برایش استفاده کرده اند. من دوربین میانجی را پیشنهاد می کنم. با این توضیح:

دوربین میانجی. دوربین میانجی (bridge camera) پُل رابط میان دوربین تک‌عدسی بازتابی (SLR) و دوربین ببین و بگیر (point & shoot) است. این دوربین‌ها چه از نظر کارایی و چه از نظر قیمت در میانه‌ی دو گروه یاد شده قرار می‌گیرند. 

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.