تسلیت به خانم مریم زندی

سرکار خانم مریم زندی

درگذشت خواهر گرامی تان را تسلیت گفته، برایتان شکیبایی آرزو می کنم. 

سید جلیل حسینی زهرایی [ ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ]

سرکار خانم مریم زندی در گذشت خواهر گرامی نان را تسلیت گفته و برایتان صبر و شکیبایی ارزو میکنم با احترام مشهد سید جلیل حسینی زهرایی و خانواده نرکس . فاطمه و امینه حسینی