آداب تلفن به شیوه آقای فرازمینی
آقای فرازمینی را شما می‌توانیدET یا External Territoriated بنامید، زیرا او از كره دیگری آمده است. او بر سردر دفتر خود نوشته است، «من (یعنی خودتان!) را زیر پا له كنید و وارد شوید». منظورش هم ظاهراً منیت و خودپرستی و حب نفس است. آقای فرازمینی به منشی خود دستور می‌دهد كه، «خانم شماره آقای فروزمینی برایم بگیر.» او هم شماره را می‌گیرد. منشی دفتر آقای فروزمینی گوشی را بر می‌دارد. منشی آقای فرازمینی می‌گوید، آقای فرازمینی می‌خواهند با آقای فروزمینی صحبت كنند. منشی آقای فروزمینی می‌گوید ایرادی ندارد وصل كنید. اما منشی آقای فرازمینی، بنا به دستور، آقای فرازمینی را فراتر از آن می‌داند كه با یك منشی آن هم منشی آقای فروزمینی همكلام شود از این رو اصرار می‌كند كه «گوشی را بدهید به خود آقای فروزمینی.» منشی آقای فروزمینی چنان می‌كند. منشی آقای فرازمینی از آقای فروزمینی می‌پرسد، « آقای فروزمینی؟» آقای فروزمینی می‌گوید، بفرمایید. منشی آقای فرازمینی باز هم با تاكید می‌پرسد، «خودتان هستید آقای فروزمینی؟» و او با تعجب مجددا تكرار می‌كند، «بله خانم خودم هستم.» و منشی آقای فرازمینی در حالی كه نفس راحتی می‌كشد می‌گوید، «گوشی لطفاً!»
متانت [ ۲۷ شهريور ۱۳۹۳ ]

فـــوق العاده بود. بی نهایت دوستش داشتم


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.