زیرنویس عكس
برای زیرنویس عكس در زبان انگلیسی از دو واژه استفاده می‌شود: Cutline و Caption. در خیلی از موارد از این دو واژه به جای هم استفاده شده است اما پس از جست‌وجو متوجه شدم كه Caption مثل عنوان مقاله است و Cutline مثل خود مقاله. به عبارتی روشن‌تر در زیر عكس توضیح كاملی داده می‌شود كه به آن Cutline می‌گویند.
مطلبی كه نویسنده در آن باید پاسخگوی شش «چه» باشد: چرا(why)، چگونه(how)، چه وقتی(when)، چه جایی(where)، چه كسی(Who)، چه چیزی (what). فرنگی‌ها به آن می‌گویند، پنج w و یك h. و Caption كه گاهی در بالای این مطلب در یك خط كوتاه می‌آید مثل عنوان مقاله عمل می‌كند: مثلاً، «درگیری فرماندار با استاندار» و در زیر شرح كامل ماجرا (Cutline) بیان می‌شود.
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.